پیوندها

همه مطالب تحت عنوان: دیدگاه

تحلیلی از سید اکبر سلیمانی، بر شعر ” از ما به خوزستان سلام “

سروده محمدعلی رامین در زندان آلمان- اردیبهشت ۱۳۶۱ مرد جوان مجروح و مصدوم گوشه ی سلول نشسته و در ذهنش، جدا از زخم های جسمش، آرام و قرار ندارد. در زندان یک کشور بیگانه، دور … ادامه مطلب »