پیوندها

همه مطالب تحت عنوان: در رسانه ها

مشارکت همگان در انتخابات ایران

«مشارکت همگان در انتخابات ایران» درحالی که نظام اسلامی در راستای تقویت اتحاد و اقتدار ملی، هربار با پذیرش هزینه های فراوان، بسترهایی فراهم می آورد به منظور: = نقش آفرینی نخبگان در ارتقاء بینش … ادامه مطلب »

شخصیت مستقل افراد یک خانواده

۲۰ش مردادماه ۱۳۹۵/// گفت و گوی خبرگزاری فارس با محمدعلی رامین فارس- شما یک چهره شناخته شده هستید، اما انگار تعریف روشنی از شما وجود ندارد؛ تعریف شما از «محمدعلی رامین» چیست؟ رامین:بسم الله الرحمن … ادامه مطلب »