پیوندها

پست توسط: admin

مسجد پایگاه جهانی مسلمانان

مقدمه:ماهنامه «همشهری ماه» در شماره ی ۵۳ (شهریور/مهر ۱۳۸۹) خود گفت و گویی با جناب آقای محمد علی رامین در رابطه با دیپلماسی عمومی انجام داد. این گفت و گو به یکی از ایده های جهانشمول «رامین» … ادامه مطلب »