پیوندها

چرا بگوییم « امام خامنه ای » ؟ …

mohamad ali ramin 5

س- شما سال ها در میان دانشجویان و دانشگاهیان اروپا هم تحصیل و هم فعالیت های مختلف فرهنگی تبلیغی سیاسی داشته اید؛ حدود بیست سالی است که در محیط های دانشگاهی کشور با عناوین مختلف با استاد و مسئول و دانشجو مرتبط هستید: سال ها تحلیل گر مسائل فرهنگی اجتماعی سیاسی در نشست های دانشجویی و دانشگاهی بوده و هنوز بعضاً هستید؛ چندین سال مدیرکل فرهنگی و مشاور ریاست دانشگاه پیام نور کشور بوده اید؛ چند سال نماینده وزیرعلوم در تشکل های دانشگاهی پیام نور و هفت سال عضو هیأت علمی گروه الیهیات با تأیید هیأت ممیزه و عضو شورای فرهنگی همین دانشگاه بوده اید؛ و همیشه از مرتبطین با فعالین دانشگاهی کشور بوده و هستید؛…؛ به نظر شما مختصات و تعریف “دانشجوی فعلی” ما چیست؟ پاسخ- بسم الله الرحمن الرحیم؛ با عنوان “دانشجو” ما دو طیف حجیم با گروه بندی های بسیار متنوع در دانشگاه داریم که معمولاً از کنار آنها عبور می کنیم و هیچ گونه برنامه مشخص و توجهی به آینده آنها نداریم: مانند طیف عظیم مدرک گرا که مدرک دانشگاهی را برای کاریابی، ارتقای شغلی، اعتبار خانوادگی و تشخص اجتماعی می خواهد؛ و نیز طیف وسیع بیکارانی که فقط برای گذر زمان، یا دوری از محیط خانه، یا حضور در فضای سالم دوست یابی، یا غیبت موجه از سربازی، یا برخورداری از تشخص اجتماعی “عنوان دانشجو” و با بهانه هایی مختلف و گاهی آمیخته و متغیر به دانشگاه می آیند؛ سرنوشت این دو طیف را کسی به حساب نمی آورد، لیکن وجود آنها را برای پر کردن کلاس ها و ارائه آمارها و پرداخت هزینه ها، بسیار مغتنم می دانند. برای آشنایان به واقعیات و دوراندیشان جامعه، این دو طیف، قشر”آسیب پذیر” دانشگاه بوده و کمترین بهره را به خود و اجتماع پیرامون می رسانند. البته طیف اصلی و گسترده علمی و تخصص گرا، که “گروه هدف” از تأسیس دانشگاه است، بدون هر فعالیتی و بدون هر نوع حضور و تأثیرگزاری در صحنه های اجتماعی، بستر عمومی دانشگاه ها را شکل می دهد. این طیف هدف، معمولاً “غیرسیاسی” و حتی “غیراجتماعی” رشد میکند و بجز اقلیتی، غالباً تأثیرگزاری مستقیم بر امور سیاسی و اجتماعی ندارد، اما تأثیرات فراوانی از خود به طور غیرمستقیم بر فرهنگ و اقتصاد و سیاست و اجتماع باقی می گزارد. بصیرت افزایی با اطلاع رسانی دقیق و تحلیل های منطقی، برای این طیف عظیم دانشجو فوق العاده ضروری و مفید است. این طیف نوعاً “آرام”، “محافظه کار”، “دیرباور”، “با منطق ساده و غیرپیچیده”، نسبت به بسیاری از حساسیت های دیگران “خنثی” و در مسائل سیاسی “خاکستری” و تحت تأثیر شرایط پیرامونی “منعطف یا منفعل” هستند. واما مجموعه طیف های “فعالان دانشجویی” که یا در انجمن های گوناگون علمی یا صنفی مشغولند؛ یا به عنوان فعالان مذهبی و هنری در کانون ها حضور دارند؛ و همچنین تشکل های مختلف سیاسی وابسته به گروه ها و جریان های سیاسی خارج از دانشگاه که میزان و سطح تحرک آنها با میزان الحراره احزاب سیاسی کشور نسبت مستقیم دارد؛ و بالاخره طیف جریان متنوع انقلابی که مورد سؤال شماست. س- به نظر شما در اوضاع و احوال کنونی کشور ومنطقه، راهبرد اصلی در فعالیت دانشجویان انقلابی چه باید باشد به نحوی که مورد استقبال دانشجویان هم قرار گیرد؟ با توجه به گرایشات کاملاً ناهمگون و نامتجانس دانشجویان، ممکن است هر فعالیت دانشجویی، فقط گروهی از دانشجویان را جذب و چه بسا گروه هایی دیگر را دفع کند؛ بنابراین باید برآیند تأثیرگزاری یک فعالیت را بر مخاطبین در نظر گرفت؛ چه آنان که جزء گروه هدف شما هستند و چه آنهایی که غیرمستقیم “ناظر” فعالیت شما بوده و نسبت به آن تأثیر مثبت یا منفی دریافت کنند. گاهی رقیب یا مخالف شما صرفاً به تحلیل دلخواه خود از اقدام شما می پردازد و مخاطبین غیرمستقیم را با تفسیر و پردازش خودساخته، به جهت خلاف مورد نظر شما سوق می دهد. بنابراین برای یک دانشجوی انقلابی، پیگیری آرمان های انقلاب اسلامی که در امتداد آرمان های پیامبران الهی تفسیر می شوند، باید ملاک و مبنا باشد وسایر انگیزه ها مانند جذب و دفع دیگران اولویت بعدی به حساب آید. وقتی شما “عدالت گرایی” را مبنای حرکت خود قرار دادید، هرکس طالب این مفهوم باشد، مجذوب استدلال وجاذبه طرح بحث و البته شیفته رفتار شما می شود. حرف شایسته را وقتی جذاب وپسندیده مطرح کردید و مصادیق ملموس و اولویت دار و بزرگ را با آن نشان دادید، اهل آن پیدا می شوند؛ البته آرمان های بزرگ و اهداف کلان، حتماً طرفداران “روزمره” نخواهند داشت. استقبال از یک ایده ارزشمند و تازه به عوامل بسیاری بستگی دارد که اغلب در اختیار ما نیستند؛ اما اگر یک ایده بزرگ در فضای افکار عمومی مطرح شد، دیر یا زود و همچنین کم یا زیاد، علاقمندان را جذب خواهد کرد. مهم آن است که ایده های خوب و مفید و ضروری وسازنده، متروک نمانند و همیشه کسانی در جامعه منادی و پرچم دار آنها باشند.البته معمولاً افراد بسیار کمی جرأت و جسارت طرح ایده های بزرگ را دارند و به همین دلیل اکثر زمان ها ومکان ها از ایده های نو و افکار بلند و آرمان های متعالی خالی به نظر می آید و مردم به ناچار گرفتار “روزمره گی” شده و زندگی عزیز خود را “ارزان” و بی آرمان به پایان می برند. فرض کنید پیگیری اهداف متعالی مانند “تحقق عدالت در عرصه جهانی” و یا “پیشرفت جوامع بشری” که از شعار مطرح شده توسط امام خامنه ای با عنوان “دهه پیشرفت و عدالت” استنتاج می شود، هم باید طبیعتاً آرمان یک دانشجوی انقلابی محسوب شود و هم نیاز واقعی هفت میلیارد انسان روی زمین است؛ در عین حال، حرکت در این راستا ممکن است گروه کثیری را از دانشگاه یا حتی از شهرشما، همراه شما نسازد، زیرا اکثر آدم ها معمولاً “درگیر خودشان” هستند، اما فعالیت آرمان گرایانه شما در وسعت تاریخ و جغرافیا بازتاب می یابد و میلیاردها شنونده و میلیون ها همراه شما را پیدا می کند. شما را با انبیاءالهی و اولیاء خدا در روزگاران پیشین، همراه می سازد و در امروز و فردای جهان نیز، شما را همراه وهمپای آزادگان زمین قرار می دهد. پس به فرموده بزرگان دین ما، اگر هدف بلند و راه صحیح باشد، نباید از کمی همراهان هراسید. باید توجه کرد که گاهی بستر هست، ایده نیست و گاهی ایده هست، اما هنوز بستر نیست. پس فعلاً که شما دانشجوی انقلابی حضور دارید، انقلاب هم با خروش تمام هر روز عرصه های نوینی را در ورای مرزهای جغرافیایی درمی نوردد و رهبر ممتاز این نهضت الهی با عظمت بی نظیری صحنه های بی تکرار و بی بدیلی را مدیریت و هدایت می کنند و از سوی دیگر هم صدها میلیون انسان مظلوم و حق طلب در پنج قاره جهان فریاد “هل من ناصر” سر می دهند؛ پس چرا شما خاموش بنشینید؟ امروز باید دانشجوی انقلابی “روح بیدار” زمانه خود باشد؛ امروز باید دانشجوی انقلابی حتی یک مورد از مطالبات امام خامنه ای را بر زمین نگذارد؛ باید دانشجوی انقلابی ما فریاد رسای میلیون ها انسانی باشد که امروز در سراسر ایالات متحده آمریکا شعار جمعیشان، آخرین جمله آن سیاه پوستی بود که زیر چکمه پلیس آمریکا در حال خفه شدن ناله می زد: “نمی توانم نفس بکشم”؛ و او یکی از۴۴۰ نفری بود که همه ساله زیر چکمه ها و با گلوله های پلیس آمریکا سالانه در شهر و روستا کشته می شوند.

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید ...

0 نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟ “پرسش و پاسخ تعدادی از فعالان دانشجویی با محمدعلی رامین”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *