پیوندها

چرا بگوییم « امام خامنه ای » ؟ …

۵۹۵۸۲_۲۶۴

مقدمه:
این طرح برای شکستن تحریم های ظالمانه مستکبرین و انحصارگرایی غرب، با هم افزایی مقاومت همگانی مستضعفین، از طریق آشنایی جوانان مستعد کشور سبت به شرایط مختلف ملل جهان و تأثیرگزاری حقیقی و مثبت برآن ها، در یک فرایند واقع بینانه ارائه می شود.گستردگی این طرح و موانع تحقق آن، نباید بازدارنده پیگیری آن باشد.

ضرورت و چرایی ارائه این طرح:
مقدمه: شعار سال ۱۳۹۳ یعنی “اقتصاد و فرهنگ؛ با عزم ملی و مدیریت جهادی”، نمی تواند به سرنوشت شعارهای سالیان پیش گرفتار شود؛ به ویژه از آن منظر که جهت گیری “اجتماعی” آن برعهده ی نخبگانی از “جناح فرهنگی مؤمن” گذاشته شده که هرچند همیشه “عامل پیش برنده” تمام تحولات عمده بوده اند، اما با هر بهانه تا پیش از این، در نگاه طبقه حاکم و صاحبان قدرت و تصمیمات ملی، همواره “حاشیه نشین” تلقی می شدند. بنابراین، باید امسال به گونه ای دیگر با “قوی شدن ملت” برخورد شود. ضمن تأکید بر تمرکز اصلی نیروها، برای تحقق همه جانبه این شعار در گستره ملی، باید کسانی که علاقه و آمادگی ورود به عرصه فرامرزی را دارند، راهکارهایی برای ایجاد مصونیت فراملیِ مملکت اسلامی فراهم آورند.
سه دلیل مستقل و مرتبط با هم، ضرورت های ارائه این طرح را توجیه می کنند:
دلیل فرهنگی: مقاومت در برابر فرهنگ مهاجم مستکبرین که بر تاروپود زندگی افراد چنگ انداخته و”بختک وار” بر سرنوشت آن ها مسلط می شود، جز از طریق تهاجم به کانون های مرکزی و محاصره ستادهای فرماندهی آن با همیاری سایر ملل جهان میسر نمی شود.
دلیل اقتصادی: اقتصاد مقاومتی مورد نظر امام خامنه ای، اگر با ابعاد انسانی، عدالت گرایانه و استقلال طلبانه آن، طرحی پیشرو و ضد سرمایه سالاری و مفید برای کسب استقلال سایر ملل وابسته به کاپیتالیسم ارزیابی شود، بسیار سریع تر و جامع تر پیگیری خواهد شد.
دلیل اجتماعی-سیاسی: ایران دارای جامعه ای جوان، سالم، مستعد و با انگیزه ی قوی برای “کشف ناشناخته ها”ست. جمهوری اسلامی طی ۳۵ سال اخیر، در کنار ایجاد بسترهای رشد فکری، گسترش امکانات آموزشی و ارتباطی و پیشرفت فراوان مادی، البته انتظارات فزاینده ای را هم برای جامعه ایجاد کرده است.
محدودیت طبیعی بسترهای فعالیت و تراکم رقابت های فرساینده در یک جامعه رو به رشد که معمولاً زمینه عدم تحقق انتظارات فزاینده عموم را فراهم می آورد، اگر نو به نو با ارائه ی “افق های تازه” مدیریت نشود، موجب سرخوردگی و احساس “بی پناهی” افراد می شود.
افراد مستعد – اما بدون برنامه-، اگر از اعتقادات بنیادین اسلامی و آرمان های بزرگ انقلابی و بصیرت سیاسی برخوردار نباشند، ممکن است، خودشان تبدیل به زمینه ی سوءاستفاده دشمن و عوامل فرصت طلب داخلی آن برای گسترش یأس و ناامیدی و بسترسازی جهت انحرافات فکری ، ناهنجاری اجتماعی و بحران های مختلف بشوند.
جدی ترین راز جاذبه های کاذب مثلث اشرار جهانی، یعنی “انگیس-آمریکا-اسرائیل”، برای نخبگان اجتماعی، فعالان سیاسی، رسانه ها و عموم جوانان در جوامع دیگر، القای “قدرت بی منتهی” به دلیل “حضور فراگیرجهانی” خودشان و “منزوی بودن رقبا”ی آنهاست.
از سوی دیگر، مهم ترین عامل روانی “افراد- جوامع- دولت ها” در تسلیم شدن به سلطه این اشرار، پذیرش این تصور است که خودشان “تنها و منزوی” هستند، ولی قدرت های شرور، مستبد وظالم “همه جا حاضر و ناظر” و “با همه مرتبط و صاحب نفوذ” هستند.
“مخالفان ولایت فقیه”، غالباً با انگیزه کسب قدرت سیاسی ، برای فریب مردم، دقیقاً از همین شیوه مؤثر دشمنان استفاده می کنند؛ و ابتدا با اظهار ” همسویی با مطالبات دشمن”، خودشان را مستظهر به “قدرتهای جهانی” و از آن طریق “مرتبط با جهانیان” فرض یا القاء می کنند؛ و از طرف دیگر، ولی فقیه و پیروان ایشان را یک “اقلیت منزوی” و “جماعتی انزواطلب” و در نتیجه . “تنها- ضعیف- ناتوان” می پندارند که بالاخره “حتماً” شکست خورده، تسلیم یا نابود خواهند شد!
بنابراین، راه مقابله با راهبرد مؤثر دشمن، تجهیز جامعه به نگاهی فرامرزی برای وصول به “آرمان ها”، همراه با داشتن “چشم اندازهای سهل الوصول” و “طرح و برنامه عملیاتی” است…
محتوای طرح:
دانشجویان، طلبه ها و استادان حوزه و دانشگاه و نیز تشکل های مربوطه که آمادگی شناخت بیشتر از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و تجاری- بازرگانی هر یک از ملل جهان را داشته باشند، می توانند برای بررسی مسائل عام/خاص هر یک از کشورهای مورد علاقه خود، ضمن عضویت و همکاری در “شبکه ملی مطالعات ملل”، در راستای رشد و موفقیت خود، مورد حمایت های ضروری قرار بگیرند.
اهداف طرح:
۱- پیگیری عملیاتی آرمان” بسترسازی ظهور” با شناخت همه جانبه “وضعیت مستضعفان جهان” برای کمک به نجات جوامع از سیطره دشمنان بشریت از طریق ایجاد همبستگی، همگرایی و هم افزایی مقاومت در جوامع مستضعف.
۲- ایجاد آمادگی ملی برای همراهی با مرحله بعدی خیزش جهانیان و بیداری اسلامی.
۳- مقابله راهبردی با استراتژی یاد شده دشمن از طریق تغییر فضای ذهنی جامعه و جلوگیری از استمرار وگسترش ترس سیاسی، یأس فکری و انفعال فرهنگی.
۴- لبیک به امام خامنه ای برای رفع “نگرانی فرهنگی” و کسب “استقلال اقتصادی” از طریق بسیج افکار خواص جامعه، در راستای شناسایی “چگونگی نفوذ وآثار حضور دشمن در نقاط مختلف جهان”، در جهت روشنگری و همآهنگی سایر جوامع به منظور ایجاد “مقاومت همه جانبه فرهنگی-اقتصادی در برابر کانون های فساد وسلطه در کشورها”. در این موارد باید همانند خود دشمن، به صورت کاملاً شبکه ای و فراگیر عمل شود.
۵- شناسایی وتربیت کارشناسان و تحلیل گران آگاه در حوزه های تخصصی مختلف کشورهای جهان که بتوانند زمینه های مقاومت فرهنگی و استقلال اقتصادی ملل مستضعف را شناخته و به آنها طرح کاربردی ارائه دهند. ۶- تهیه بانک اطلاعات جامع و روزآمد از وضعیت اقتصادی (تولیدات صنعتی و کشاورزی-مصارف داخلی-تجارت منطقه ای و فرامنطقه ای) ملل و نیز اوضاع فرهنگی-اجتماعی-سیاسی آنها برای ارائه به مسئولان و بازرگانان… ۷- تهیه بانک جامع اطلاعات از شخصیت های خبره و صاحب نظر در مسائل مبتلابه کشورها و ملل جهان، برای بهره برداری رسانه ای، ارائه خدمات مشاوره ای وغیره…
بستر اجرای طرح: بستر اجرایی این طرح در میان ۶ میلیون استاد- طلبه- دانشجو- معلم در دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مدارس کشور (ونیز هزاران فارغ التحصیل) وجود دارد که تشکل های مختلف در این مجامع، به ویژه “بسیج”، تسهیل کننده هستند. البته همکاری دفتر مطالعات و میزهای وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر مراکز علمی- پژوهشی، در کنار دستگاه های امنیتی ذیربط ، ضرورت دارد.
شیوه اجرای طرح:
تشکیل کارگروه های تخصصی “تحقیق و مطالعه” برای بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و شناخت زمینه های تاریخی- تمدنی- مذهبیِ اقوام، قبائل، طوائف ونژاد های گوناگون در هر منطقه از جهان، تحت نظر، هدایت و حمایت یک “شبکه ملی مطالعات ملل”. این شبکه ملی، پس از شناسایی و ارزیابی افراد عضو به کمک دستگاه های ذیصلاح، انواع حمایت ها را- به صورت گام به گام-، می تواند از آنها به عمل آورد؛ از آن جمله:
اول- ارائه یا معرفی منابع مفید پژوهشی به اعضا؛
دوم- برقرار کردن ارتباط با “همگروه” مطالعاتی خودشان (یعنی یک کشور و موضوع مطالعاتی واحد) در مراکز تحقیقاتی، حوزوی و دانشگاهی سایر شهرها؛
سوم- مرتبط کردن افراد واجد شرایط و آگاه با مراکز و دستگاه های حکومتی ذیربط برای تبادل اطلاعات کارشناسی و احیاناً پذیرش یا دادن سفارش در جهت انجام پژوهش های خاص در امور کشورها؛
چهارم- معرفی آثار برتر پژوهشگران در رسانه ها و تقدیر از آنها در جشنواره های ویژه؛
پنجم- معرفی افراد مستعد به رسانه ها برای بهره برداری از اطلاعات و تحلیل های کارشناسی آنها؛
ششم- گزینش افراد شایسته و اعزام آنها به کشورهای مورد مطالعه خود از طریق دستگاه های مرتبط با موضوعات مطالعاتی، به منظور انجام تحقیقات میدانی و برقراری ارتباطات معین در آن کشورها؛
هفتم- آماده سازی نیروی انسانی آگاه و متعهد برای حضور در مجامع و کشورهای هدف از طریق دستگاه های رسمی یا در قالب های متنوع دیگر…
هشتم- اولویت بندی مناطق، ملل و موضوعات خاص مربوط به آنها، بر اساس ضرورت یا مسائل دیگر (اهمیت- سهل الوصول بودن-زبان رایج…).
بعضی از این نکات هشتگانه (مانند:۳+۵+۶+۷+۸) جزء آثارمترتب بر اجرای این طرح هم هستند.
فوائد اجرای طرح:
*نخستین اثر اجتماعی این طرح، شکوفا شدن استعدادهای شگرف جوانان مؤمن و پیرو امام خامنه ای درعرصه جهانی است که نگاه الهی امام خود را برای جهانیان هدیه ببرند.
*وقتی این طرح به طور فراگیر مورد استقبال نخبگان جوان جامعه قرار گیرد، هم در داخل، فضای یأس و ترس و تردید به سرعت تغییر می کند، هم دوستداران انقلاب در جهان نشاط دوباره می گیرند و هم استکبار در مرعوب ساختن ملت انقلابی ایران، احساس شکست خواهد کرد.
*پرورش “کارشناسان مؤمن و انقلابی” در امور مختلف کشورهای گوناگون که نقاط قوت وضعف ملل را بشناسند و از منظر عدالت گستری، به مسؤلان و افکار عمومی آنها تحلیل و مشورت خیرخواهانه و راهگشا ارائه دهند، قطعاً تحولی گسترده در مقاومت و بیداری آن کشورها به وجود خواهد آورد.
*حضور این نخبگان متعهد و متخصص در رسانه ها، به سرعت موجب روشنگری در افکارعمومی و ایجاد نگاه صحیح و پیوند عاطفی- انسانی با سایر ملل جهان خواهد شد و دقیقاً همین شناخت ومحبت نسبت به دیگران، منجر به حضور ما (شیعیان) در میان دیگران و جلب قلوب بشری به سوی حقیقت اسلام خواهد شد.
*این شناخت، ارتباط و حضورفکری علاقه مندان آگاه در تجزیه و تحلیل مسائل دیگر کشورها، موجب ایجاد و تقویت “روابط دول وملل؛ خارج از ساختار استکباری” شده و عملاً هرنوع تحریم دشمن را کم اثر و یا خنثی می کند.(البته انجام برخی اقدامات باید هماهنگ با شبکه ملی باشد).
*مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، باید به مقابله با کانون هایی از قدرت غرب تفسیر شود که مولد و مروج ابتذال فرهنگی و تحمیل فرهنگ منحط غربی بر جوامع بشری هستند.
* اگر جوانان غیورما نمی توانند برای “پالایش” فرهنگی (به مثابه مقدمه نجات مستضعفان) در میان ملل و تأثیرگزاری مثبت بر آنها،”مهاجرت” کنند، حداقل از طریق جمع آوری اطلاعات ضروری از وضعیت ملت ها و سرزمین های جهان و تحلیل درست و ارزشمدارانه آنها، می توانند به کمک رسانه ها،بر فضای افکار عمومی آن کشورها و بیداری سایر ملل، مؤثر باشند.
*از آن جایی که مقوله “تهاجم فرهنگی” نظیر “ظروف مرتبطه” موضوعیت فراگیر جهانی دارد، شناخت عینی این “شبیخون شیطانی” با آثار دهشتناک آن در سایر کشورها که موجب استیصال و استضعاف جوامع بشری شده و به تعبیر امام خمینی (ره) “فطرت ثانی” برای بشر ایجاد کرده، هم برای جامعه ما مصونیت ایجاد می کند و هم مقابله جمعی ملل مستضعف را تدارک می سازد/(هدف چهارم طرح). ضرورتاً، می تواند اجرای گام اول این طرح، “در ظاهر” یک حرکت “غیرحکومتی” باشد یا نباشد!
همراه با دعا برای سلامتی، سربلندی وتوفیقات الهی روزافزون امام خامنه ای و پیروانشان در جهان تا فراهم آوردن زمینه ظهور امام زمان (عج).

توضیح مجدد:
این طرح را سالهاست که در مناسبت های مختلف به مسئولانی پیشنهاد داده ام؛ایکاش مسئولانی با نگاه به عملیات مداوم و همه جانبه دشمنان، مرعوب نشوند و برای پاکسازی زمین از لوث اشرار خبیث، نیروی عظیم جوانان بیکار و بی برنامه و بی انگیزه ایران را به مقابله با دشمنان بسیج کنند.
این طرح یکی از ساده ترین و مؤثرترین راه ها برای رسیدن به این مقصود است.
تهران- محمدعلی رامین – فروردین ۱۳۹۳

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید ...

0 نظر شما در مورد این مطلب چیست ؟ “شبکه ملی مطالعات ملل”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *